Geodezja i kartografia uprawnienia budowlane

dom pod lasem

Temat: Ile może zarobić?
Geodeta: "Zarobki geodetów, zwłaszcza w wyspecjalizowanych firmach prywatnych można uznać za przyzwoite. Geodeta praktykant może zarabiać już 2 tys. zł. Podobnie w przypadku geodety pracującego na kopalni. Geodeta z uprawnieniami ma ... zł. Największe podwyżki (do 500 zł) otrzymają oficerowie posiadający stopnie generalskie." Żołnierza kartografa nie znalazłem ale jest sam Kartograf: "Kartograf to zawód, który pozwala liczyć na dobre zarobki. Przeciętnie jego zarobki wynoszą 3,5-4 tys. zł brutto. W zależności od miejsca pracy oraz regionu płaca może być wyższa lub niższa." Inżynier budowlany: "Płaca inżyniera budownictwa zależy przede wszystkim od jego kwalifikacji, doświadczenia zawodowego oraz zajmowanego stanowiska. Przykładowo projektant po studiach w biurze projektowym może liczyć na około 2 tys. zł netto. Po roku pensja może wzrosnąć do około 3 tys. zł. Gdy zdobędzie uprawnienia może zarabiać nawet 5 tys. zł. Jednak dane te szybko się zmieniają, gdyż obecnie wobec dynamicznego rozwoju branży budowlanej i niedoboru pracowników pensje w tym sektorze rosną."
Źródło: topranking.pl/940/ile,moze,zarobic.phpTemat: Do Bolka
prac geodezyjnych....... W tym rozp masz wymienione 12 rodzajów prac geodezyjnych które nie podlegają zgłoszeniu- wszystkie inne podlegają. Do kierowania i wykonywania prac podlegających zgłoszeniu wymagane są uprawnienia geodezyjne     podstawa P G i K  art.42) Proste ????? Poczytaj sobie Prawo Geodezyjne i Kartograficzne oraz wydane do niego rozporządzenia. Wszystkie nie wybiórczo. Potem zabieraj głos na tym forum. PS W spisku ... rozporzadzenia sprawdzenie mapy z terenem a niby co geodeta ma sprawdzać z terenem wszystko co podlega pozwoleniu na budowę ma być na mapie zasadniczej bo to obowiązek starosty aby to dopilnować tak więc geodeta może najwyżej sprawdzić czy nowe drzewa w ciągu tygodnia nie urosły do wysokości 10m lub czy w terenie naniesione zostały linie rozgraniczajace okreslone w decyzji o warunkach zabudowy przez urzędników z gminy hahahahaha sprawdzenie w terenie czego? tego czy starosta pilnuje aby obiekty budowlane były wnoszone na mapę zasadniczą? to jaka jest rola starosty w aktualizacji mapy zasadniczej? oraz...
Źródło: topranking.pl/1831/21,do,bolka.php


Temat: Inwentaryzacja powykonawcza budynku
kartograficzna, o której mowa  w § 20 rozporządzenia w sprawie rodzaju i zakresu opracowań geodezyjno - kartograficznych oraz czynności geodezyjnych obowiązujących w budownictwie, powinna zawierać dane umożliwiające wniesienie zmian na mapę ... prace te powinny być kierowane przez osoby posiadające uprawnienia z zakresu o którym mowa w art. 43 pkt. 2." To wynika ze geodeta posiadajacy tylko uprawnienia 1 nie moze wykonac inwentaryzacji powykonawczej gdy wymaga ona sporzadzenia wykazu zmian danych ewidencyjnych. A przeciez tresc uprawnien z tego zakresu brzmi "Geodezyjne pomiary sytuacyjno-wysokosciowe, realizacyjne i INWENTARYZACYJNE" W takiej sytuacji geodeta z zakresem jeden musi ... BUDOWLANYCH. W tych przypadkach pracami geodezyjnymi i kartograficznymi mogą ROWNIEZ kierować osoby z uprawnieniami z zakresu art. 43 ust. 1 i 4." Przeciez to zaprzecza temu co jest napisane w cytacie...
Źródło: topranking.pl/1831/inwentaryzacja,powykonawcza,budynku.php


Temat: Uprawnienia BUD.
Uprawnienia BUD. Czy po ukończeniu studiów II stopnia (geodezja i kartografia) geodezja inżynieryjno-przemysłowa można starać się o uprawnienia budowlane ??
Źródło: forum.gazeta.pl/forum/w,245,98740430,98740430,Uprawnienia_BUD_.html


Temat: Geodeta a uprawnienia budowlane
Geodeta a uprawnienia budowlane Czy posiadajac tytul inzyniera geodety (kierunek geodezja i kartografia) moge starac sie o uprawnienia budowalane?? czy pozostaje mi tylko do wyboru geodezyjna obsluga inzwestycji??? jesli tak, jak...
Źródło: forum.gazeta.pl/forum/w,808,100061009,100061009,Geodeta_a_uprawnienia_budowlane.html


Temat: informacje na mapie sytuacyjno wysokosciowej
art. 43 ust. 4 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. - Prawo budowlane (Dz. U. Nr 89, poz. 414) zarządza się, co następuje: ............. Rozdział 2 Opracowania geodezyjno-kartograficzne do celów projektowych § 3. Opracowania geodezyjno-kartograficzne do celów projektowych obejmują przygotowanie dokumentacji geodezyjnej niezbędnej do wykonania projektu budowlanego. § 4. 1. Projekt zagospodarowania działki lub terenu należy sporządzić na kopii aktualnej mapy ... map do celów projektowych należy dostosować do rodzaju i wielkości obiektu lub całego zamierzenia budowlanego, przy czym:   1)   skala map działek budowlanych nie powinna być mniejsza niż 1:500,   2)   skala map zespołów obiektów budowlanych oraz terenów budownictwa przemysłowego nie może być mniejsza niż 1:1000,   3)   skala map rozległych terenów z obiektami budowlanymi o dużym rozproszeniu oraz ... pozwolenia na budowę. § 7. 1. Przy opracowywaniu projektu budowlanego dotyczącego remontu obiektu zabytkowego wykonawca prac geodezyjnych, na wniosek projektanta, sporządza inwentaryzację architektoniczno-budowlaną remontowanego obiektu. 2. Inwentaryzacja, o której mowa w ust. 1, powinna zawierać dokumentację opisową, pomiarowo-kartograficzną, fotograficzną i fotogrametryczną, umożliwiającą w sposób jednoznaczny, z wymaganą  dla charakteru planowanych prac dokładnością, odtworzyć geometrię układu przestrzennego oraz detali architektonicznych i budowlanych danego obiektu. .............. itd... Mam nadzieję, że jak będziesz uczył się do egzaminu na uprawnienia to sobie przeczytasz całe :)))) Pozdrawiam                   Jaremi
Źródło: topranking.pl/1831/informacje,na,mapie,sytuacyjno,wysokosciowej.php


Temat: A kto do powiatu? A kto do województwa?
Zawsze rozróżniałem powiat od gminy, głównie ze względu na to, że ona może więcej. Generalnie twór powiatu uważam za nieco nietrafiony - zbaranie części uprawnień gminy i puszczenie tego wyżej. Zawsze ... polityki prorodzinnej, wspierania osób niepełnosprawnych, transportu i dróg publicznych, kultury i ochrony dóbr kultury, kultury fizycznej i turystyki, geodezji, kartografii i katastru, gospodarki nieruchomościami, administracji architektoniczno – budowlanej, gospodarki wodnej, ochrony...
Źródło: forum.gazeta.pl/forum/w,450,51860637,51860637,A_kto_do_powiatu_A_kto_do_wojewodztwa_.html


Temat: podział wspólnoty
wszystkiego na temat działki dowiesz się z ksiąg wieczystych, tak teraz, dowiesz sie wszystkiego o geodezji, zaglądając do Operatu Ewidencji Gruntów i Budowli. Zawiera on mapy ewidencyjne i operat opisowy. Stamtąd dowiesz się o "właściwościach" działki, o właścicielach i innych ważnych kwestiach. Znajdziesz go w powyższych wydziałach. Warto też zajrzeć do ustawy z dn.17 maja 1989r (Prawo Geodezyjne i Kartograficzne). • Geodeta może obecnie zrobić za ciebie wszystko. Potrzeba przeprowadzić kabel wysokiego napięcia, zrobić zmiany w operacie (np. podział działki) - to wszystko robi geodeta. Poza tym załatwi wszystkie uciążliwe formalności i dopilnuje całej sprawy aż do momentu stworzenia aktu notarialnego. Aby jednak nie trwało to całą wieczność, trzeba się postarać o dobrego zleceniobiorcę. Po pierwsze zażądaj od niego pokazania uprawnień do wykonywania zleconej przez ciebie pracy. Są bowiem różne rodzaje uprawnień, które przyznaje się po zdanym egzaminie i po trzyletniej praktyce zawodowej. Jeśli jednak zdarzy ci się zapomnieć o tej podstawowej czynności - zrobi to za ciebie wydział geodezji i kartografii. Jeśli się okaże, że geodeta nie posiada takich uprawnień, nie otrzyma on pozwolenia na wykonywanie zleconej pracy. Szkoda jednak twojego czasu. Niech geodeta skontaktuje cię ... zaliczki, a terminy wykonania prac mijają w zastraszającym tempie. W międzyczasie okazuje się, że geodeta nie może otrzymać pozwolenia na wykonanie pracy (może to być uzależnione od rodzaju działki), a zaliczka ... budowlanych zaczyna się od geodezji i na geodezji się kończy. Dlatego warto poświęcić trochę czasu aby całe przedsięwzięcie nie runęło już na samym początku. Terminy są przy tym najważniejsze, bo resztę może skontrolować wydział geodezyjno - kartograficzny przy starostwie. Aby ci namieszać jeszcze wiecej w głowie poczytaj sobie to ..... www.atomnet.pl/~geodeta/2005/116text3.htm
Źródło: forum.gazeta.pl/forum/w,523,45670733,45670733,podzial_wspolnoty.html


Temat: zabawy z wyobraźnią: Świat bez Boga.
... nieruchomościami, wkraczaniu w kompetencje starosty i wojewody. Nie otrzymaliśmy odpowiedzi – powiedziała kierownik wydziału geodezji, kartografii, katastru i gospodarki nieruchomościami Halina Szłapa.(PAP) ww6.tvp.pl/369,20060816382659.strona wiadomosci.wp.pl/kat,1348,wid,8465181,wiadomosc.html
Źródło: forum.gazeta.pl/forum/w,20070,43244152,43244152,zabawy_z_wyobraznia_Swiat_bez_Boga_.html